Header image

TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPITOA


 
TOIMIALAT 


• SÄHKÖ– JA MEKAANINEN KUNNOSSAPITO

• A-URAKOINTI (sähköasennustyöt ja sähkölaitekorjaukset)

• SÄHKÖLAITTEISTON KÄYTÖN– JA TÖIDEN JOHTAMINEN

• ELEKTRONIIKKA (KORJAUKSET, SÄÄDÖT JA SUUNNITTELU)

• LOGIIKKAOHJAUKSET

• HITSAUSKONEIDEN HUOLLOT JA KORJAUKSET

• PUTKITYÖT, VERKOSTOT JA NIIDEN VALVONTA

• RAKENNUSTYÖT

• ILMASTOINTIHUOLLOT JA –ASENNUKSET

• NOSTURIHUOLLOT JA -ASENNUKSET

• ATEX-TILAT, TILALUOKITUS JA VALVONTA

• TURVA– JA VALVOMO–OHJELMISTOT SEKÄ –JÄRJESTELMÄT

• HEIKKOVIRTAJÄRJESTELMÄT

• MODERNISOINNIT SEKÄ KONEIDEN JA LAITTEIDEN UUDISASENNUKSET

• ENNAKKOHUOLTOJEN ATK-POHJAINEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KOKO LAITEKANNALLE


 
 
 

 

Ajankohtaista